مایکروسافت آفیس
ادغام نرم‌افزارهای آفیس برای iOS و Android 04 نوامبر 2019

ادغام نرم‌افزارهای آفیس برای iOS و Android

مجموعه مایکروسافت آفیس سه محصول اصلی و پر کاربرد خود را در یک محصول ادغام خواهد کرد.