خدمات ابری
برنامه‌ریزی مایکروسافت برای گسترش خدمات ابری 19 ژوئن 2021

برنامه‌ریزی مایکروسافت برای گسترش خدمات ابری

غول نرم افزاری دنیا«مایکروسافت» قصد دارد با توجه به رشد تقاضای استفاده از سرویس های ابری در آسیا ، خدمات ابری خود را کسترش دهد.

رونمایی خدمات ابری آمازون برای سازندگان اپلیکیشن اپل 01 دسامبر 2020

رونمایی خدمات ابری آمازون برای سازندگان اپلیکیشن اپل

واحد خدمات ابری شرکت آمازون سرویس ابری جدیدی را برای شرکتها و طراحان اپلیکیشن دستگاههای اپل رونمایی کرد.