ذخیره ساز
ذخیره اطلاعات روی شیشه ممکن شد 05 نوامبر 2019
با همکاری مایکروسافت و برادران وارنر؛

ذخیره اطلاعات روی شیشه ممکن شد

محققان مایکروسافت با همکاری شرکت فیلمسازی وارنر برادرز نسخه ای از یک فیلم را روی تکه ای از شیشه سیلیکای سخت ذخیره کردند. این روش ذخیره سازی اطلاعات حتی بهتر از فرمت های دیجیتال است.