تجهیزات شبکه
سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP کم ظرفیت طراحی شد 21 اکتبر 2019
در مرکز تحقیقات مخابرات؛

سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP کم ظرفیت طراحی شد

سوئیچ چند رسانه ای مبتنی بر IP کم ظرفیت به منظور جایگزینی با سوئیچ های سنتی مخابراتی و قابل رقابت با برندهای بین المللی طراحی شد.