چالش داده کاوی هوشمند به توان شناختی، برای بهره‌گیری از دانش علوم شناختی برگزار می شود.

به گزارش دریچه فناوری از مهر و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهرنوش شمس فرد رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی «چالش داده کاوی هوشمند به توان شناختی» را فرصتی مناسب برای متخصصان حوزه پردازش داده وعلاقه مندان برای بهره گیری از دانش علوم شناختی در حل مسائل دانست و بیان کرد: این چالش زمینه ورود خلاقانه و مبتکرانه متخصصان و محققان به حل مسائل با استفاده از دانش علوم شناختی از طریق ترکیب داده ها و یادگیری ماشین را فراهم می آورد.

شمس فرد ادامه داد: امروزه با شناخت بیشتر نسبت به پدیده های مغزی می توان با استفاده از تحلیل هوشمند داده  برای حل یک مسئله شناختی با استفاده از شیوه های شناختی اقدام کرد.

عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ابراز کرد: امید است با بهره مندی از ظرفیت ها در حوزه دانش علوم شناختی و داده کاوی و پردازش ماشین و همکاری و مشارکت شرکت ها و گروه های  متعدد  بخشی از مشکلات حل و برطرف شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر