دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه ۱۰۰ محصول نانو در حوزه ساختمان به تولید رسیده است، گفت: فناوری نانو در بخش های مختلف زندگی مردم تاثیرگذار است.

به گزارش دریچه فناوری از مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سعید سرکار با اشاره به اینکه تولید علم در حوزه نانو با سرعتی بیشتر از گذشته ادامه دارد و به دنبال توسعه علمی در این حوزه توسعه فناوری هم در حال انجام است بیان کرد:  رسوخ فناوری نانو در صنایع مختلف موضوعی است که شاهد آن هستیم. در حال حاضر شرکت های صنعتی برای ارتقای محصولات خود، افزایش رقابت پذیری و توسعه بازار رویکرد مناسبی در استفاده از فناوری نانو در صنعت خود دارند. 

۱۰۰ محصول نانو در حوزه ساختمان تولید شد

وی فناوری نانو را در بخش های مختلف زندگی مردم تاثیرگذار دانست و ادامه داد: در حوزه سلامت با ورود نانو فناوری هزینه های درمان کاهش یافته است و اکنون بیش از ۸۰ محصول در حوزه سلامت تولید شده است. همچنین در بخش ساختمان نیز حدود ۱۰۰ محصول و فناوری وارد بازار شده است. در حوزه پوشاک نیز اتفاقات خوبی رخ داده است که همه این موارد و موارد دیگر نشان دهنده حضور تاثیرگذار فناوری نانو در زندگی مردم است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری همچنین گفت: البته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه و اولویت قرار دادن کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی تمرکز خاصی بر این حوزه داریم تا ماندگاری محصولات کشاورزی، تولید آفت کش های غیر سمی با کاربرد فناوری نانو و کودهای نانویی افزایش یابد. 

۸۵ آزمایشگاه نانو به دانش آموزان کشور خدمات ارائه می دهند

سرکار به آموزش فناوری نانو میان دانش آموزان به عنوان فعالیتی ترویجی یاد و ابراز کرد: موضوع آموزش دانش آموزان دبیرستانی موضوع خوبی است که در ستاد دنبال شد. آموزش عملی و تئوری انجام شد. دانش آموزان در این فرصت با انجام آزمایش های مختلف با فناوری نانو آشنا شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۵ آزمایشگاه نانو سراسر کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری و وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده که باعث ارتقای دانش فناوری شده است. البته سایر کشورها نیز از این الگو تبعیت کردند و خواستار راه اندازی این آزمایشگاه ها در کشورشان شدند. با این الگو در چین آزمایشگاه هایی با تجهیزات ایران ساخت راه اندازی شد.

دبیر ستاد نانو گفت: در چین ۵  آزمایشگاه راه اندازی شده است و ۵ آزمایشگاه دیگر نیز با انعقاد قرارداد به زودی راه اندازی می شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر